Levanger Frikirke

Sammen om oppdraget

IMG_20190525_081707.jpg
Alta, malt av Anne Græsli Nordvoll

Alta, malt av Anne Græsli Nordvoll

Misjonslotteriet 2019 “Fra heimplassen og ut til verdens ender”

Vår pastor Anne Græsli Nordvoll har i forbindelse med presbyterie-stevnet 2019 og Levanger frikirkes 100-årsjubileum, malt vakre bilder fra hvert sted det finnes en frikirke i Nordre presbyterium. Disse bildene vil bli loddet ut til inntekt for misjonsarbeidet vårt. Trykk på bildet eller knappen for å se maleriene og mer informasjon om trekking og kjøp.

Frikirken sommeren 2019

  • Formiddagstreff: Det blir formiddagstreff onsdag 3. juli kl. 11.00. Så blir det et opphold og sommerferie til neste formiddagstreff onsdag 7. august.

  • Neste gudstjeneste blir søndag 28. juli. Og merk tidspunktet - kl. 10.00. Se programmet for presbyteriemøtet.

  • Første gudstjeneste høsten 2019 blir søndag 11. august kl. 11.15. Da blir det nattverd.

En velsignet god sommer ønskes dere alle!

 

Sammen om oppdraget

Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere selv har styringsretten.

Tema 2019: Skapt til fellesskap