«FriBU» står for Frikirkens Barne- og Ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig organisasjon. FriBU arbeider i samsvar med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Du kan lese mer på http://www.fribu.no/ eller ved å trykke på logoen til venstre.

I Levanger Frikirke har vi et eget lokallag som vi har kalt «FriBU Levanger UNG». Vi ønsker at barn og unge skal få bli kjent med Jesus og Guds ord, ha det kjekt sammen og føle tilhørighet til gruppen og menigheten. Vi har også som mål at vi som som kirke skal bidra til at alle blir sett for den de er og skal få lov til å bidra på gudstjenester og ellers.

Aktiviteter:

 Søndagsskole og tilbud om aktiviteter under gudstjenestene

 Fri-tweenssamlinger, ca en gang i mnd.

 Fri-tweensleirer to ganger i halvåret.

 Fri-tweensgudstjenester, i forlengelsen av Fri-tweensleirer.

 Opplegg for barn og unge på menighetsweekend.

NB: Fri-tweens-leirer kjøres vanligvis fra lørdag ca. kl 14.00, til søndag etter gudstjenesten. Det vil si èn overnatting.

Det gjøres oppmerksom på at det kreves politiattest for å være barne- og ungdomsleder i Levanger Frikirke

Leder for FriBU Levanger: Sigrid Nordvoll