frikirke_logo.jpg

velkommen til ny nettside!

Grunnet problemer med kalenderfunksjonen i den forrige nettsiden og behov for et ryddigere design har vi laget en ny nettside. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan program-siden fungerer, og om det vil være mer hensiktsmessig med en tradisjonell kalender.