Lise T Sagdahl

Lise T Sagdahl

Seminar Levanger Frikirke: Forbønn for syke.

Levanger Frikirke arrangerer mandag 23. september et seminar om bønn for syke og de mange spørsmålene rundt fenomenet helbredelse. Seminarholder har doktorgrad i fysikk og jobber som seniorrådgiver ved NTNU, Lise T Sagdahl. Hun er også med i lederskapet i Trondheim Frikirke.

-Jeg brenner for å snakke sant om tro og liv, spesielt når livet er vanskelig og det ikke blir slik vi håper.

Som en av lederne i Trondheim frikirke underviser Lise regelmessig på gudstjenester og i ungdomsmiljøet. Lise tror på en Gud som er nær og midt i livet, en Gud som tåler alle spørsmål, all vår lengsel, sorg, frustrasjon og sinne. På seminaret på mandagskvelden, vil Lise Sagdahl, snakke med utgangspunkt i teksten om Jesus som helbredet den blinde Bartimeus og hun spør: Helbreder Jesus fortsatt? Hvorfor opplever noen helbredelse og andre ikke? Er det oss det er noe i veien med? Hvordan lever vi med de ubesvarte spørsmålene?

Seminaret er åpent for alle, og det blir som vanlig en enkel servering mellom øktene.

-Dette er et tema som opptar mange mennesker med stor eller liten tro, og jeg er veldig glad for å ha fått nettopp Lise T Sagdahl til å komme hit å snakke om temaet, sier pastor Anne Nordvoll i Levanger Frikirke, som synes Lise har en jordnær tilnærming, og håper riktig mange vil komme og høre på og delta på seminaret.

Du finner facebook-event ved å trykke her.