Visjon

SAMMEN OM OPPDRAGET
Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.
Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere selv har styringsretten.
Årets tema 2013: Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 1 Kor 12,7
 2012: «Guds ord vender ikke tomt tilbake!»
2011: «Ditt ord er en lykt for min fot»