Utleie

Levanger Frikirke har ledige lokaler for korttids- og/eller langtidsutleie.

Levanger Frikirke leier ut lokaler i Kirkegt. 45 B til forskjellige formål.Lokalene egner seg godt til undervisningsformål, til konferanser og til private arrangementer som fødselsdager, konfirmasjoner og minnesamvær.

Lokalene i 1. etasje (kirkesal og kantine/lillesal) kan egne seg for arrangementer opp til om lag 150 personer, mens det i 2. etasje er 1 klasserom, 3 grupperom (eventuelt kontorer). I tilknytning til kantinen i 1. etasje er det tilgjengelig kjøkken for enkel matservering av 50- 60 personer med sitteplass ved bord.

I 2. etasje er noe av lokalene ledige for langtidsleie.  Disse lokalene egner seg godt til kontor- og/eller undervisningsformål.

For nærmere orientering, eventuell omvisning, informasjon om leievilkår og bestilling av lokaler bes du sende en e-post til levanger@frikirken.no eller dersom det haster kontakte Torbjørn Nordvoll, 915 728 66 .