Tweens

Denne gruppen som kaller seg tweens (4. – 7.  klasse), samles til gudstjenestene og  etter 15 – 20 min går de til egne aktiviteter ute eller inne i tillegg til en kort andakt.

I tillegg til disse samlingene deltar søndagsskolen og tweensene på egne ungdomsgudstjenester ca. en søndag i måneden.

 

Vi har også 2-3 tweensleirer pr halvår. Disse begynner ca. kl 14.00 på lørdag, og avsluttes etter søndagens gudstjeneste. Tweensene står da for en betydelig del av gudstjenesten hvor de deltar meget aktivt.