Tradisjonell misjonsbasar torsdag 9. mars kl 19.15 med åresalg og servering

Einy Rendal Elgsæter deltar med misjonsengasjement. Åresalg og loddbok med fine premier, også malerier og håndarbeid. Øivind Berg med damekor deltar. Servering – alle velkommen!

Kommenter