Onsdagstreff

Hver onsdag kl. 11.00 er det formiddagstreff i kirken, åpent for alle.  Disse samlingene har så langt vært mest brukt av «godt voksne» til å møtes for sosial omgang, for å dele Guds Ord, samtale og et enkelt felles måltid.