Nå blir det høyere under taket i Levanger Frikirke

Og snart vil vi se lyset! Menigheten har lenge ønsket seg dagslys inn i kirkesalen. Det er satt ned en plan- og byggekomite som skal planlegge og forestå en vesentlig forbedring av kirkesalen: direkte dagslys, mer luft og mer kirkeroms preg. Et utgangspunkt er vedlagte skisse utarbeidet av arkitekt Letnes. Om det blir så fint og høyt under taket som skissene foreslår er avhengig av hvor langt pengene rekker. Plan- og byggekomiteen ledes av Tormod Gilberg.Frikirken Levanger skisse,Letnes

Kommenter