Gudstjeneste

 

Vår hovedsamling er feiring av gudstjeneste søndag formiddag kl. 11.15. Da samles hele menigheten for å høre Guds ord og for å gi sitt tilsvar gjennom lovsang og bønn. Under talen for de voksne samles de minste barna til søndagsskole / «kongeklubb», mens de større barna («tweens-ene») har egne aktiviteter og andakt.

Om lag én søndag i måneden er det ungdomsgudstjeneste evt. familiegudstjeneste med felles samling for alle aldersgrupper, men med hovedvekt på å nå barna og de unge.  Vi ønsker at de unge skal delta og være synlige i gudstjenesten.  Etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe med mulighet til sosialt samvær og gjerne samtale om dagens tema/tale.

Talere stilles fritt om de vil tale over noe de brenner for eller Gud har minnet dem om, menighetens tema eller søndagens tekst – etter avtale med eldsteråd og møteleder.