Gateprest og organist Odd Halvor Moen, salmekveld søndag 26. mars kl 19.15 i Frikirka

Vi foretar en reise i salmer og sanger med innhold fra reformasjonen, og i trøndersk landskap. Odd Halvor Moen leder oss gjennomkvelden sammen med forsangere. Martin Luther skimtes i bakgrunnen, i gleden over sangen og musikken. Alle velkommen!

Kommenter