FriBU

FriBU – Levanger Frikirke

«FriBU» står for Frikirkens Barne- og Ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig organisasjon. FriBU arbeider i samsvar med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Du kan lese mer på http://www.fribu.no/

I Levanger frikirke har vi et eget lokallag som vi har kalt «FriBU Levanger UNG». Ettersom antallet medlemmer og ledere endrer seg fra år til år har vi fra høsten 2012 satset på  ungdommene mellom 10 og 14 år, heretter kalt «Tweens». Dette er en forkortelse for «Betweens» og betegner aldersgruppen mellom søndagsskolealder og tenåring.

Kongeknøttene: (0-3år) Vi har et eget Knøtterom med leker, madrass, sklie, sykkel etc. i andre etasje. Her kan foresatte ta med seg sine «knøtt» slik at de får være i aktivitet. Tegnebordet i kantina er et alternativ.

Kongeklubben: (3-9 år) Dette er søndagsskolen vår. Vi har eget Kongeklubbrom med masse utstyr Vi ønsker oss både deltakere og ledere her.

TWEENS: Vi har opplegg for Tweensa under hver nattverdgudstjeneste. Gudstjenestene starter 11.15.  Da starter vi sammen med resten av menigheten i gudstjenesten og får med oss velkomstord, lovsang og trosbekjennelsen – ca. 20 min. Deretter går vi opp i andre etasje hvor vi har et eget Tweens-opplegg.

NB: TWEENS-leirer kjøres vanligvis fra lørdag ca. kl 14.00, til søndag etter gudstjenesten. Det vil si èn overnatting.

Det gjøres oppmerksom på at det kreves politiattest for å være barne- og ungdomsleder i Levanger Frikirke

Leder for FriBU Levanger: Sigrid N. Lian