Familiestevne – noe for deg og dere – 24. – 28. juli

I år er familiestevnet for Frikirkemenighetene i Trøndelag og Nord-Norge lagt til vårt nærområde: Bakketun Folkehøyskole på Verdal. Her blir det gode muligheter for å kombinere ferie og åndelig påfyll, sosialt samvær, nye bekjentskaper – vi skal ha det trivelig og valgfriheten til hva man vil være med på er stor – se vedlagte brosjyre: http://www.levangerfrikirke.no/wp-content/uploads/2018/11/Familiestevne-Brosjyre-NETTVERSJON-.pdf Familiestevnet starter med innlosjering fra kl 16.00 onsdag 24. juli. Familiestevnet er samlokalisert med presbyteriemøtet for Nordre Presbyterie. «Oversatt»: områdestyret for frikirke enighetene i Nord-Norge og Trøndelag, les mer .

Kommenter