Bibeltimeserie om reformasjonen og Luthers lære, torsdag 16.mars – Nåden alene!

I år er det 500 hundre år siden reformasjonen og Martin Luther slo opp sine 95 teser den 31. oktober 1517. Dette får vi høre mer fra pastor Anne G Nordvoll i en serie på 4 bibeltimer. Den første på torsdag 26 kl 19.15 har tittelen: «Kristus alene». Deretter følger: «Skriften alene» (9.feb), «Troen alene»(28. febr.) og «Nåden alene» (16.mars). Luther utfordret ikke bare kirken med sine teologiske perspektiver. Han utfordret samtidig kirkens økonomiske fundament (avlatshandelen) og hele keiserrikets orden og sikkerhet. Reformatoren kritiserte også kirken for utnyttelse av de fattige (som ikke hadde bibelen på sitt språk, noe Luther rettet på), og for å opphøye de geistlige til en spesiell åndelig stand. Kom å hør mer, du trenger ikke komme på alle 4 kveldene for å få utbytte av bibeltimene. Alle velkommen! Kan du ikke komme anbefales boken: «Munken som endret Europa» av Lars Inge Magerøy (Luther Forlag 2016).

Kommenter