Barne- og ungdomsarbeider i 15% engasjementsstilling

Vi har behov for en barne- og ungdomsarbeider i 15% engasjementsstilling frem til ca 15. juni 2014. Vi satser spesielt på tweensgruppen (10-14år). Vi ønsker oss helst en ungdom som har erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, for eksempel som deltaker eller frivillig medarbeider. Viktigst er at du ønsker å bidra at tweensene skal bli bedre kjent med Jesus og inkludert i menigheten. Ta kontakt med pastor, eldsterådet eller leder i FriBU. Se mer info under fanen Stillinger og Ledige stillinger.

Kommenter