Posts By:

Lørdag 16. feb. kl 10.30 seminar v Egil Sjaastad. Søndag 17. feb. kl 17.00 Fellesgudstjeneste i Frikirken på Bibeldagen, Jorunn Sjaastad taler.

Seminaret handler om Armenia, som er det eldste kristne landet. Tradisjonen tro går alle byens menigheter sammen om en felles gudstjeneste på Bibeldagen. Dette året er Levanger Frikirke vertskap. Taler er Jorunn Sjaastad, daglig leder og redaktør av Bibelleseringen. Steinkjer Gospelkor deltar. Om seminaret: Fagteologen Egil Sjaastad fra Skogn er tilbake med Armeniaengasjement. Han er… Read more

Denne hjemmesiden har for tiden utfordringer med kalenderfunksjonen, programmet er derfor her. Følg også med på Facebook.

Formiddagstreff hver onsdag kl 11.00. Menighetens årsmøte torsdag 28. feb kl 19.15. Kvinnenes internasjonale bønnedag på Bamberg kl 19.00 den 28. feb.  Søndag 3. mars kl 11.15 gudstjeneste med nattverd. Tale ved pastor Anne Nordvoll. Søndag 10. mars og 17. mars  gudstjeneste kl 11.15 med tale ved  pastor Anne Nordvoll. Ingen gudstjeneste 21. feb.