Alpha-kurs, info

Alpha-kurs er et «lavterskel-kurs» med 3 deler hver kurskveld: 1)sosialt samvær rundt et kveldsmåltid (start kl 19.30), 2)opplæring i hva kristen tro er (felles foredrag  på ca 30 min) 0g 3) et fora der en kan lufte sine tanker og diskutere innholdet i kveldens foredrag – faste samtalegrupper (6-8 personer) der ingen har krav på «fasiten» (slutt senest kl 21.30) . Alpha-kurs er et kurs om kristen tro – og hverken bønnemøte eller forkynnelesesmøte – selv om vi nok kommer til synge et bordvers for maten. Interessert? Ta kontakt. Les gjerne mer i vedlagte brosjyre fra kurset i 2015.

alpha-brosjyre-var-2015-levanger

Facebook